En Cz

Historie domu

Původ nejstarší části někdejší hospodářské usedlosti je datován do doby kolem roku 1700.
Historické záznamy o domu lze vyčíst z pozemkových knih, tereziánského a josefínského katastru či berní ruly.
O stáří domu vypovídá i skutečnost, že jeho popisné číslo v obci je 2, starší je už jen nedaleký bývalý statek.
Pro každé osídlení je odnepaměti důležité místo, kde místní lidé i pocestní dostanou najíst a napít.
Hostinec byl v této usedlosti provozován již kolem roku 1780.
Naši přímí předci dům zakoupili v roce 1892. Provozovali zde hospodářství, hostinec a obchod.
V roce 1929 byl přistaven taneční sál, který dnes slouží ve znovuobnovené podobě.
V letech 1992 – 1995 jsme podnikli první velkou rekonstrukci a poté byl 25.11.1995 obnoven provoz hostince.
Mezi roky 2011-2014 byla rekonstruována někdejší stodola a hospodářské prostory na dva samostatné apartmány.
V současnosti už asi nikdo neumí vyzdít skládané kamenné zdivo pojené jen na hlínu, ale všechnu práci během rekonstrukce u nás provedli stejně fortelní řemeslníci jako ti, kteří dům postavili před 300 roky tak, že stojí a žije
i dnes.

 

 

Kontakt

U Prejzků
Dolní 2, Lhotka
267 23 Lochovice
+420 602 320 933
info@uprejzku.cz
Copyright © 2015 Hostinec U Prejzků
Webdesign a optimalizace pro vyhledávače Grafart studio