Historie domu

Původ nejstarší části někdejší hospodářské usedlosti je datován do doby kolem roku 1700.  Historické záznamy o domu lze vyčíst z pozemkových knih, tereziánského a josefínského katastru či berní ruly. O stáří domu vypovídá i skutečnost, že jeho popisné číslo v obci je 2, starší je už jen nedaleký bývalý statek. Pro každé osídlení je odnepaměti důležité místo, kde místní lidé i pocestní dostanou najíst a napít. Hostinec byl v této usedlosti provozován již kolem roku 1780. Naši přímí předci dům zakoupili v roce 1892, provozovali zde hospodářství, hostinec a obchod. V roce 1929 byl přistaven taneční sál, který dnes slouží ve znovuobnovené podobě. V letech 1992 – 1995 jsme podnikli první velkou rekonstrukci a poté byl 25. 11. 1995 obnoven provoz hostince. Mezi roky 2011-2014 byla rekonstruována někdejší stodola a hospodářské prostory na dva samostatné apartmány. V současnosti už asi nikdo neumí vyzdít skládané kamenné zdivo pojené jen na hlínu. Přesto jsme si jisti, že všechna práce během rekonstrukce byla provedena stejně fortelným řemeslem, jako před 300 lety. Díky tomu stojí a žije usedlost i dnes.